پرتوي از كلام رهبري


پرتوي از كلام رهبري

  • گزيده اي از سخنان مقام معظم رهبري (دام عزه العالي)
  • بايد در دولت، مجلس، قوّه قضائيه و عرصه هاي گوناگون سياسي و مطبوعاتي از طرح هر مسئله اي كه اين فضاي همدلي و همكاري را تضعيف مي كند، خودداري كرد.
  • دولت و مجلس حتي يك لحظه نبايد از مبارزه با فساد و خدمت به مردم غفلت كنند. (در ديدار مسئولان نظام، 8/8/84)
  • ملت ايران به هيچ ملتي تجاوز نمي كند و حقوق هيچ كس را پايمال نخواهد كرد، اما اگر قدرتمندان جهان بخواهند حقوق او را پايمال كنند، هيچ گونه ظلم و تحميلي را تحمل نخواهد كرد.
  • سخن جمهوري اسلامي ايران در قضيه فلسطين يك حرف منطقي است كه بارها اعلام شده و بر اساس آن بايد به همه ساكنان فلسطين اجازه داده شود تا در يك نظرخواهي و همه پرسي آزاد و در مقابل چشم جهانيان دولت فلسطين را انتخاب نمايند كه اين دولت مشروع بايد جنايتكاران سرزمين فلسطين همچون شارون و ديگران را در يك دادگاه صالح مجازات كند. (خطبه هاي نماز عيدفطر، 13/8/84)
  • در اين انتخابات (رياست جمهوري) اكثر رأي دهندگان كه جوانان بودند، به رغم وجود برخي شعارهاي جذاب مادي و شعارهاي آميخته با مفاهيم سياسي رايج غربي ها، به شعارهاي عدالت خواهانه، اصول گرايانه و ارزش هاي انقلاب گرايش پيدا كردند كه بايد قدر اين واقعيت دانسته شود.
  • پرچم اسلام امرور شجاعانه در ايران برافراشته شده و ايران اسلامي به خود مي بالد كه راه رشد علمي و پيشرفت كشور و حل مشكلات را از راه ها و آموزش هاي اسلامي پيگيري مي كند و چنين واقعيتي موجب تشويق و الگوپذيري مسلمانان و احساس خطر جدي نظام سلطه جهاني شده است.
  • امرور بحمداللّه رئيس جمهور محترم و دولت با شعارهاي انقلاب اسلامي و براي انقلاب، به طور جدي حركت و تلاش مي كنند و همه بايد از دولت و رئيس جمهور حمايت و به آنان كمك نمايند.
  • بايد ضمن تأكيد بر مشتركات و محكمات نظام اسلامي از هرگونه اقدام و سخني كه باعث عميق تر شدن كدورت هاي دوران انتخابات مي شود جداً پرهيز كرد. (در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور، 23/8/84)