سخن آغازين

همت مضاعف و كار مضاعف

1. «همت» در لغت به معناى قصد كردن، خواستن، كمال مطلوب، فال نيك، شجاعت، تلاش، آرزو، طبع، توجه قلبى و... آمده است1 كه جمله اين معانى با اضافه شدن پسوند «مضاعف» بدانها، بار معنايى برجسته، پرمحتوا و گرانسنگ و... به خود مى‏گيرند.

2. «همت» در اصطلاح به معناى نيل و گرايش شديد به پيشرفت و اهداف والا، و نيز تلاش و كوشش جدى براى دست‏يابى به اهداف والا آمده است. اين معنا براى فرد و جامعه، بيانگر بلندنظرى، طبع بلند، همت بلند و مناعت طبع است.

3. هر فرد و جامعه‏اى براى بهره‏مندى از همه ظرفيت‏هاى وجودى خويش، چاره‏اى جز شناسايى ظرفيت‏هاى وجودى و نيز شناسايى مهم‏ترين ابزارهاى نيل بدان و شكوفاسازى آنها را ندارد. بى‏شك همت و كار، مهم‏ترين ابزار فعليت‏ساز ظرفيت‏هاى وجودى هر انسان و جامعه‏اى محسوب مى‏شود. بايد با تلاش و كار و همت مضاعف، استعدادهاى خود و جامعه خويش را به فعليت رسانيم.

4. همت و كار، آن‏هم از نوع همت و كار «مضاعف»، دو بال مهم و دو پشتوانه علمى و عملى براى يك فرد و جامعه‏اى است كه آينده‏اى درخشان در پيش گرفته‏اند. اين دو بال علمى و عملى، ابزارهاى ظرفيت‏ياب، فعليت‏ساز، سرعت‏بخش، سعادت‏آفرين، محرك‏ساز و نشاط‏آفرين هستند كه به كمك هم، فرد و جامعه‏قرين سعادت خواهد شد.

5. دو بال همت و كار مضاعف براى فرد و جامعه، اميد، حركت، انگيزه، هدف، و نيز سعه صدر، صبر، تحمل، توجه، دقت، پيشرفت، تعالى، نشاط، شادابى، و روحيه، علوّ مقام و منزلت و بلندنظرى، مناعت‏پيشگى، عزتمندى، شجاعت، جسارت و غيرتمندى به ارمغان خواهد آورد.

6. فرد و جامعه فاقد همت و تلاش و كار، جامعه‏اى خمود، بى‏روح، تنبيل، بى‏نشاط، تن‏پرور، وابسته، دلبسته، بى‏طراوت، غمين، بى‏رونق، افسرده و مرده است.

7. و چه زيبا رهبر حكيم و فرزانه انقلاب فرمودند: «[تعبير مضاعف در همت و كار]، يعنى چند برابر شكل آرمانى است. اگر دو برابر هم شد، اگر سه برابر هم شد، اگر ده برابر هم شد، ما قانع نيستيم... مهم اين است كه ما همت برترى داشته باشيم، از آنچه در گذشته داشتيم و كار بيشترى كنيم از آنچه در گذشته مى‏كرديم.»2 «به راستى همت مضاعف و كار مضاعف مخصوص امسال، همت برتر مخصوص سال 1389 نيست، ما بايد اين را به عنوان يك انگشت نمايشگر راه، در مقابل چشمان خودمان قرار دهيم. همتمان را نبايد كم كنيم، كارهاى برزگى داريم....»3

9. فرد و جامعه‏اى كه كارهاى زمين مانده بزرگ در پيش دارند، قطعا و حتما نيازمند همت مضاعف و كار مضاعف هستند. بايد هر كسى در هر لباس و كسوتى، در هر مقام و منزلى، با همه توان براى نيل به جامعه‏اى آرمانى و دينى و تحقق ارزش‏هاى والاى انسانى خود تلاش نمايد. گويا چاره‏اى نيست بايد تا ظهور صاحب عصر (عج) از همه توان و نيرو مايه گذاشت و تلاش مضاعف كرد. پس از ظهور نيز تازه آغاز راه خواهد بود. انشاءاللّه

دبير گروه جامعه‏شناسى

 

 


  • پى نوشت ها
    1ـ على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، ذيل واژه.
    2ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى، 14 فروردين 1389.
    3ـ همان.
سال انتشار: 
19
شماره مجله: 
151
شماره صفحه: 
4