شكوه عبادت و بندگى نزد شيعيان واقعى

ضمیمهاندازه
1.pdf669.75 کیلو بایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

آيت‏ اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه‏ السلام در خصوص عبادت و بندگى شيعيان در روايتنوف بكالى. عبادت دو كاربرد عام و خاص دارد؛ مناسك و تكاليفى همچون نماز، روزه، حج كهبراى اظهار عبوديت در پيشگاه ربوبى است، عبادت خاص و هر كارى كه انسان را به خدا نزديككند، اطاعت و بندگى به معناى عام است.

     ازجمله اوصاف شيعيان، اطاعت خالصانه خداوند و عبادت خاشعانه و خاضعانه به درگاه ربوبىاست. در اين عرصه، نقش چشم و گوش در توجه كامل به خدا بى‏ بديل است. اميرمؤمنان عليه‏ السلام،تسليم محض و كامل در مقام اطاعت از خدا و خضوع كامل در مقام عبادت را ازجمله ويژگى واوصاف شيعيان واقعى برمى‏ شمارند. اگر انسان بخواهد مالك اراده خويش باشد، بايد مالك ذهنخويش باشد و آنها را كنترل كند. مهار چشم و بازداشتن آنها از گناه به حرام، ازجمله اوصاف شيعيانواقعى است.

     ساده‏ ترين راه براى مهار ذهنى، و نيل به تمركز و تقويت اراده، مهار چشم و گوش است.

 

كليدواژه‏ ها: عبادت، شيعيان، عبادت خاشعين.

 


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
5