ابعاد معرفتی امام زمان (عج) در آموزه‌های دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf267.71 کیلو بایت

* فاطمه اکبرزاده نجار/ دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی    f.akbarzadeh7070@gmail.com
علی‌ اکبرزاده نجار/ طلبه پایه نهم حوزه علميه قم    aliakbarzadeh1376@gmail.com
دريافت: 09/08/98                    پذيرش: 11/02/99
چکيده
براساس روایات، ائمه چهارده معصوم علیها السلام مخلوقات این عالم هستند و شرط دین‌داری در افراد، معرفت نسبت به آنان است. در یک قاعده اگر فردی امام‌شناس باشد، به‌تبع آن نسبت به توحید و نبوت هم معرفت پیدا می‌کند و اگر نسبت به امام زمان عصر خود معرفت نداشته باشد، توحید و نبوت را نپذیرفته و به عبارتی، فردی بی‌دین محسوب می‌گردد. این مقاله حاصل گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با روش توصیفی ـ تحلیلی، بر آن است که با استناد به روایات مستند از ائمه معصومان علیها السلام و سخنان اندیشمندان اسلامی، که برگرفته از قرآن و احادیث الهی است، به بررسی ابعاد معرفتی امام زمان علیه السلام بپردازد تا زمینه شناخت و معرفت حقیقی نسبت به آن حضرت در عصر حاضر را روشن سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که منتظران امام زمان در زمان غیبت، می‌توانند با استمداد از مجموعۀ باورهای عمیق دربارۀ امامت، مانند ضرورت و اهمیت آن، نقش امام در عبودیت و بندگی، شناخت ابعاد شخصیتی و ویژگی‌های اخلاقی ـ رفتاری، شناخت اوصاف و برنامه‌های ایشان، اعتقاد به ظهور آن حضرت و تحقق معرفت به وجود امام زمان، خود را از غفلت‌ها و انحراف‌های زمانۀ غیبت مصون بدارند و زمینه تکامل معنوی و اخلاقی خود را فراهم کنند و بدین وسیله زمینه‌ساز ظهور امام خود شوند.
کلیدواژه‌ها: معرفت، ابعاد معرفت، امام زمان(عج)، ائمه معصومان علیها السلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
19
صفحه شروع مقاله: 
19
صفحه پایان مقاله: 
26