اولياى خدا

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

شيعيان واقعى و مشاهده فراسوى دنيا

سال بيست و پنجم ـ شماره 230 (ويژه دين شناسى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله به ويژگى شيعيان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهميد كه ممكن است انسان در همين سراى دنيا بهشت و جهنم را مشاهده و درك كند، چنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده كرده و اين معنا اختصاص به حضرات معصومان عليهم السلام دارد. گاهى نيز ممكن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مكاشفه ببينند، شبيه آنچه عرفا ادعا مى كنند. همچنين ممكن است درك بهشت و جهنم به اين معنا باشد كه مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمركز يافته و همه فكر و ذكرشان شده است كه گويا اين تمركز آنان را از غير آخرت بازداشته است؛ گويى بهشت و جهنم را مى بينند.

     آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اينكه چنان فكر و ذهن خود را بر امور آخرت متمركز كنيم كه بهشت و جهنم را باور كنيم؛ گويى آن را مى بينيم. بهترين راه تحصيل اين حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهيم قرآنى است. به گونه اى كه به هنگام قرائت قرآن در آيات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر كنيم كه گويى مخاطب آيات قرآن خود ما هستيم.

 

كليدواژه ها: اولياى خدا، آخرت، دنيا، بهشت، جهنم.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
230
شماره صفحه: 
5

شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود (2)

سال بيست و پنجم ـ شماره 228 (ويژه علوم تربيتى)

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين متن شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى. شوق ديدار معبود، ازجمله اوصاف شيعيان واقعى است كه از ظاهر آيات و روايات به دست مى آيد كه ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار عليهم السلامو اولياى خاص الهى كه مرگ اختيارى دارند، مى توانند آن گاه كه مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نايل آيند.

     يكى از راه هاى كسب لقاى الهى اين است كه افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، بايد توجهمان را نيز به آنها معطوف كنيم. نبايد دلبستگى به لذايذ دنيوى داشته باشيم، همواره ياد خدا را در دل خود زنده نگه داريم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها كاسته مى شود؛ يعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از ديگر راه هاى كسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اوليا، زمينه ساز لقاى الهى است.

 

كليدواژه ها: سراى آخرت، شوق ديدار معبود، اولياى خدا.

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
228
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه