معاویه

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد ادله روایی و تاریخی مؤید «تعیین خلیفه» در حکمیت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

شمس‌علی زارعیان/ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام    Amirhossein7441788@gmailm.com
دريافت: 01/11/99                    پذيرش: 18/02/1400
چکيده
از رویدادهای مهم تاریخ صدر اسلام مسئلۀ حکمیت در جنگ صفین بود، که پس از بر سر نیزه کردن قرآن توسط سپاه معاویه، سپاه اميرمؤمنان علی علیه السلام تسلیم شده و حکمیت را بر آن حضرت تحمیل کردند. در اینکه محور مذاکرات حکمین چه بود؟ تاریخ‌نویسان جواب قاطعی نداده‌اند. در این بین روایتی در کتاب‌های روایی و تاریخی آمده که مؤید «تعیین خلیفه» در حکمیت است؛ ولی اميرمؤمنان علي علیه السلام نتیجه حکمیت را نپذیرفتند. این مقاله با هدف بررسی ادلۀ روایی و تاریخی با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار تحقیق کتابخانه‌ای نتیجه می‌گیرد که روایت از جهت سند به دلیل مرسله بودن، و از جهت متن به دلیل اضطراب، ضعیف است و ادلۀ تاریخی نیز به جهت انحصار در چند منبع و تعارض با متن صلح‌نامه حکمیت که سخنی از تعیین خلیفه به میان نیامده، از اعتبار ساقط است. بنابراین محور مذاکرات حکمین منحصر در مسائل اختلافی بین اميرمؤمنان علي علیه السلام و معاویه، بجز تعیین خلافت می‌شود.
كليدواژه‌ها: حکمیت، صفین، خوارج، اميرمؤمنان علي علیه السلام، معاویه، ابوموسی و عمروعاص.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
35
صفحه شروع مقاله: 
35
صفحه پایان مقاله: 
42

تحریف معنوی آیات و روایات و تأثیر آن بر دین‌داری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

راضیه‌سادات سیدخراساني/ سطح چهار جامعة‌الزهرا علیه السلام     اR.khorasani9284@gmail.com
دريافت: 01/11/99                    پذيرش: 01/02/1400
چکيده
یکی از آفت‌های دین‌داری، تحریف در محتوای دین است. قرآن مجید و روایات معصومان مهم‌ترین منبع دین هستند که همواره مورد سوءقصد بدخواهان واقع شده‌اند. به دلیل اعجاز بیانی، آیه حفظ، آیه عدم ورود باطل در قرآن و همچنین به دلیل اهتمام ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اهل‌بیت علیها السلام و مسلمانان بر نگهداری آیات الهی، قرآن از تحریف لفظی مصون بوده؛ ولی از تغییر در محتوای آیات و مصادیق آنها در امان نمانده است. حکام جور برای تنزیه خود و صحیح‌سازی ایده و عملکرد خویش، دست به تحریف معنوی آیات و روایات نبوی زدند و مردم نیز به ‌دلیل فاصله گرفتن از ثقل اکبر، از مطالب انحرافی استقبال کردند و خود را از معارف ناب اسلام محروم ساختند. پژوهش پیش‌رو به صورت توصیفی ـ تحلیلی به مسئله تحریف معنوی و مصادیق آن پرداخته است. تحریف معنویِ صورت‌گرفته در آیات و روایات تأثیر مهمی بر تغییر باور و شناخت مردم و در نهایت عمل آنها داشته است. تعصب، دنیاطلبی، حقد و کینه، تقدس‌زدایی از چهره پیامبر و منزلت‌بخشی به خلفاء، از جمله عوامل تحریف معنوی است.
كليدواژه‌ها: تحریف معنوی، تغییر مصداق آیات، تغییر محتوای آیات، تحریف روایات، دنیاطلبی، معاویه.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
77
صفحه شروع مقاله: 
77
صفحه پایان مقاله: 
88
محتوای تغذیه