نظم اجتماعي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نظام گرايى

 

 

 

 

 

 

 

نظام گرايى

ماريو بانگ
ترجمه و نگارش: محمد عزيز بختيارى

يادآورى

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
56
شماره صفحه: 
98

حداقل وجدان جمعي در برقراري نظم اجتماعي از ديدگاه اسلام

حداقل وجدان جمعى در برقرارى نظم اجتماعى

از ديدگاه اسلام

حسن خيرى

 

مقدمه

انديشمندان اجتماعى از دريچه هاى گوناگون به بررسى موضوع "نظم اجتماعى" پرداخته اند. در اين مقال، سخن در اين است كه پاسخ اسلام به اين پرسش چيست كه «نظم اجتماعى چگونه برقرار مى گردد؟»

اسلام به عنوان يك دين اجتماعى، در بردارنده انديشه اى خاص نسبت به نظم اجتماعى است. به ديدگاه اسلام مى توان از سه سطح نگريست: اول آن كه، جامعه مطلوب از نظر اسلام كدام است؟ دوم آن كه، يك جامعه اسلامى چگونه تحقق مى يابد؟ و سوم آن كه، جامعه نظم يافته از ديدگاه اسلامى، داراى چه ويژگى هايى است؟

در اين نبشتار، سطح سوم مورد بررسى قرار مى گيرد. اما پيش از ورود به بحث اصلى، لازم است نكاتى درباره نظم اجتماعى و وجدان جمعى ذكر شود.

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
78

نظم و مهار اجتماعى

نظم و مهار اجتماعى

محمدرضا طالبان

 

سال انتشار: 
7
شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
63

اسلام و نظم اجتماعى

اسلام و نظم اجتماعى

فاضل حسامى1

چكيده

اين مقاله با رويكرد نظرى و روش اسنادى و با هدف تبيين نظم اجتماعى از منظر اسلام تدوين يافته است. نظم اجتماعى، حاصل نفوذ متقابل مجموعه‌هاى مشترك و هنجارى با شبكه‌هاى فرصتى و تعاملى كنشگران فردى و جمعى است. عواملى همچون مشاركت، به هم پيوستگى و همبستگى در پيدايش نظم اجتماعى دخالت دارند. برخى يافته‌هاى  اين پژوهش اين است كه اسلام به نظم و انضباط و قانونمندى اجتماعى تأكيد فراوانى دارد. از اين‌رو، در نهادهاى اجتماعى و در عرصه‌هاى كلان جامعه، از جمله نظام آموزش، نهاد خانواده، نهاد حقوقى و نهاد اجتماعى سازوكارهايى را براى نظم و ثبات اجتماعى تدارك ديده است.

كليدواژه‌ها : نظم، نظم اجتماعى، همبستگى، به هم‌پيوستگى، مشاركت، قانون، امنيت.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
139
شماره صفحه: 
11

نظم اجتماعي در اسلام

نظم اجتماعي در اسلام

حسن يوسف زاده

مقدّمه

مقوله نظم و امنيت اجتماعي از مباحثي است كه در طبقه بندي موضوعات جامعه شناختي، نقطه مقابل جامعه شناسي تغييرات اجتماعي و به ويژه در تعارض با مباحث تغييرات عميق و انقلابات اجتماعي است. نظم اجتماعي از موضوعات اساسي جامعه شناسي است. اين موضوع از زمان پيدايش اولين سرچشمه هاي تفكر اجتماعي، هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
103
شماره صفحه: 
48
محتوای تغذیه