ازدواج

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبيين نقش همسان‌‌همسری در تحکیم خانواده از منظر متون روايي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* حسين اسدي/ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسي فرهنگي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    hosseinasadimm1361@gmail.com
قاسم ابراهيمي پور/ استاديار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ebrahimipoor14@yahoo.com
دريافت: 15/08/99                    پذيرش: 25/12/99
چکيده
خانوداه به‌عنوان عنصر سازندة جامعة انسانی، همواره مورد توجه دین مبین اسلام بوده است. خانواده به این دلیل که کارکردها و نقش‌های متفاوتی بر عهده دارد، نقش مهمی در رشد و تعالی جامعه ایفا می‌کند. خانواده زمانی می‌تواند این کارکردها و نقش‌ها را به خوبی انجام دهد که میان زوجین روابطی صحیح حاکم بوده و از تحکیم برخوردار باشد. این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که از دیدگاه متون روایی همسان‌همسری چه نقشی در تحکیم خانواده دارد؟ روش تحقیق در مقام گردآوری اطلاعات اسنادی و در مقام تجزیه و تحلیل، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه متون روایی اولاً، انسان‌ها تمایل دارند با افراد شبیه و هم‌سنخ خود ارتباط و تعامل برقرار کنند. ثانیاً، همسان‌همسری از آن جهت که باعث می‌شود بین زوجین توافق و الفت ایجاد گردد، منجر به تحکیم خانواده می‌شود. ثالثاً، از میان جنبه‌های مختلف همسان‌همسری، کفویت و همسانی در باورها و ارزش‌ها، نقش برجسته‌تری در تحکیم خانواده دارد.
کلیدواژه‌ها: تحکیم خانواده، همسان‌همسری، کفويت، ازدواج، انتخاب همسر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
20

شخصیت‌شناسی واسطه‌گران ازدواج در گسترۀ آیات و روایات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

یونس عیسوند / دانشجوی دکتری اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی    y.eisvand@gmail.com
محمدتقی سبحانی‌نیا / استاديار دانشگاه قرآن و حدیث    mt.sobhany@gmail.com
دريافت: 21/10/98                    پذيرش: 24/02/99
چکيده
وساطت در ازدواج، مسئولیتی خطیر و مؤثر در سرنوشت شکل‌گیری خانواده‌های نوپاست. تبیین و بررسی شاخصه‌های شخصیتی افراد شایسته وساطت جهت تشخیص واسطه‌گران خوب و تمیز آنها از مدعیان دروغین در راستای تسهیل و تحکیم بنیان خانواده، رسالتی ضروری است که این پژوهش در سایه ارائۀ مجموعه‌ای از ملاکات دنبال می‌کند. این ویژگی‌ها که به روش توصیفی ـ تحلیلی و از داده‌های کتابخانه‌ای استخراج شده است، در سه سطح صفات روانی ـ اخلاقی، صلاحیت‌های علمی ـ آموزشی، و مهارت‌های تجربی‌ دسته‌بندی شده است. با استفاده از آیات و روایات می‌توان داشتن خصوصیاتی چون سلامت عقلی، حُسن نیّت، صداقت، امانتداری، صبر و مسئولیت‌‌پذیری، خیرخواهی، خوشرویی، خوشگویی و منزلت اجتماعی در بخش صفات اخلاقی واسطه‌گران و آگاهی از موازین فقهیِ موردنیاز و دانش‌های روان‌شناسیِ مرتبط، به همراه اطلاع بر برخی روش‌های مشاوره‌ای، در حوزه صلاحیت‌های علمی ـ آموزشی وساطت، و بهره‌مندی از مهارت‌ها و تجربیات عملی را از جمله مباحث مطروحه در شخصیت شناسی واسطه‌های امر ازدواج برشمرد.
کلیدواژه‌ها: ازدواج، وساطت در ازدواج ، واسطه، اخلاق وساطت، صفات واسطه‌گر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
59
صفحه شروع مقاله: 
59
صفحه پایان مقاله: 
70

اهميت و فضيلت وساطت در ازدواج از منظر آيات و روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

یونس عیسوند / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث    y.eisvand@gmail.com
محمدتقی سبحانی‌نیا / استاديار دانشگاه قرآن و حدیث    mt.sobhany@gmail.com
دريافت: 10/05/97                    پذيرش: 22/10/97
چکيده
واسطه‌گری در ازدواج، از مؤثرترین راه‌های رونق‌بخشی به روند ازدواج و بهبود سطح کیفی آن در جامعه است. توجه و احیاء دوباره این سنت حسنه، نیازمند شناخت اهمیت و ارزش وساطت است؛ هدفی که با تبیین جایگاه فضیلت‌مدارانة آن از منظر دین اسلام، با تکیه بر آیات و روایات، در این پژوهش دنبال می‌شود. روش تقریر داده‌های کتابخانه‌ای این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع شش آیه از قرآن کریم با رویکردهای پنج‌گانه به موضوع وساطت در ازدواج تصریح دارد: 1. دستور به وساطت؛ 2. وساطت به‌مثابة الگوگیری از فعل الهی؛ 3. معرفی الگوی وساطت در شرایط عادی؛ 4. معرفی الگوی وساطت در شرایط بحرانی؛ 5. تبیین آثار وساطت در کارهای خیر. در میان فرمایشات اهل‌بیت علیها السلام نیز تعداد 20 روایت، بر اهمیت و ارزش واسطه‌گری در ازدواج تأکید داشتند. روایات وساطت، به سه بخش کلی، تقسیم می شوند: الف. وساطت به‌عنوان حق طبیعی (ناظر به رابطة والدین و فرزندان)؛ ب. ثواب‌های دنیوی و اخروی وساطت؛ ج. عواقب ترک وساطت و بی‌توجهی به آن.
کلیدواژه‌ها: ازدواج، وساطت در ازدواج، فضیلت وساطت، اهمیت وساطت.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
75

گونه‎هاي «تأليف قلوبِ» مخالفان در سيرۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

رضا قزی / دانش‌پژوه دکتری ادیان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rghaz@gmail.com
دريافت: 27/1/97                    پذيرش: 13/6/97
چکیده
یکی از مهم‏ترين و پراهميت‏ترين عوامل گسترش اسلام در ميان مردم حجاز و دیگر قلمروهای تحت پوشش شخصيت محبوب و مهربان پيامبراكرم صلی الله علیه و آله است که با حمایت و عنایت الهی همراه بود. از جمله بحث‌های اساسی منابع انسانی، انتخاب و گزينش بهترين نيروها برای مدیریت و رهبری جامعه است كه در اصطلاح آن را «گزينش اصلح» یا «به‎گزینی» و به تعبیر قرآن کریم «اختیار کردن» می‎نامند. گزينش مدیر اصلح، فرايندی دارد كه يكی از مراحل آن، كادرسازی يا به تعبير قرآن «اصطناع» است. كادرسازی همچنين دارای مر‎احلی است كه يكی از مهم‌ترين آنها محبوب‌سازی يا به تعبير قرآن کریم «القای محبت» است. محبت در وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله سرشته شده بود؛ لیکن محبتی حکیمانه که دوست و دشمن را دربرمی‎گرفت. نوشتار حاضر با رویکرد نظرى و تحلیلى، برخی از گونه‏های تألیف قلوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در رفتار با مخالفان تبیین، تحلیل و بازشناسى کرده است.
کلیدواژه‌ها: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تألیف قلوب، مخالفان، ازدواج، عیادت، انتصاب، بذل مال.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
53

آسيب‏ شناسى تربيت معنوى ـ عبادى فرزند در خانواده هنگام ازدواج

 
سال بيست و دوم ـ شماره 191 ـ آبان 1392، 117ـ132

خادم حسين فاضلى*
ابوالفضل ساجدى **

چكيده

از ديدگاه اسلام، تشكيل خانواده و تربيت صحيح فرزند، جايگاه ويژه داشته و نردبان صعود شمرده شده است. موفقيت در تربيت عبادى ـ معنوى فرزند، به نبود عوامل آسيب زا در امر ازدواج و گزينش همسر بستگى دارد. ازاين رو، شناخت زمينه ها و عوامل آسيب زاى اين عرصه، هنگام ازدواج و پيش از آن، امرى سرنوشت ساز مى باشد. اين پژوهش بر آن است كه عوامل آسيب زا در تربيت معنوى ـ عبادى فرزندان آينده خانواده را، هنگام ازدواج و پيش از آن، از ديدگاه منابع دينى و از منظر كارشناسان امر، بازكاوى كند تا براى كسانى كه در مسئله ازدواج، نسبت به همسر و تربيت فرزندان آينده شان دغدغه دارند راهگشا باشد. اين تحقيق با رويكرد توصيفى ـ تحليلى، عوامل آسيب زاى تربيت معنوى ـ عبادى را مورد ارزيابى قرار مى دهد. مواردى همچون: عدم تدين همسر، نابرابرى اعتقادى و فرهنگى داوطلبان ازدواج، بداخلاقى، شراب خوارى، نابرابرى فكرى زوجين، و نيز برخى بيمارى هاى ارثى، ازدواج هاى تحميلى و... از يافته هاى اين تحقيق و از عوامل آسيب زا به شمار مى آيند.

كليدواژه ها: ازدواج، خانواده، عوامل آسيب زا، تربيت، فرزند، عبادى و معنوى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
191
شماره صفحه: 
117

سنّ ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

سنّ ازدواج
عوامل افزايش و راهبردهاى كاهش آن

عبّاس رجبى

(دانش آموخته حوزه علميه قم; كارشناس ارشد روان شناسى بالينى)

چكيده

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
112
شماره صفحه: 
143
محتوای تغذیه