رجعت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبیین سازگاری میان پذیرش رجعت و انکار تناسخ از منظر صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال سي‌ام، شماره نهم، پياپي 288، آذر 1400، ص 21ـ28

نوع مقاله: ترويجي
* ندا بهرامي / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی     Neda_bahrami59@yahoo.com 
عباس گوهري / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی     Gohari_A@yahoo.com
دريافت: 06/02/1400                    پذيرش: 07/07/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
288
شماره صفحه: 
21

اختصاصات اعتقادی شیعۀ امامیه در مسئلۀ امامت از منظر سید مرتضی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معصومه اسماعیلی/ استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی    masomehesmaeeli@yahoo.com
دريافت: 25/09/98                    پذيرش: 22/02/99
چکيده
اختصاصات اعتقادی شیعه مجموعه آموزه‌هایی است که یا اصل آموزۀ اعتقاد قطعی و منحصر به شیعه است؛ یا تقریر و نوع تبیین آن به شیعه اختصاص دارد. موضوع این مقاله، تبیین و استخراج اختصاصات اعتقادی شیعۀ امامیه از دیدگاه سید مرتضی است. هدف از پژوهش آن است که عقاید اختصاصی شیعه از متون متکلمی امامت‌پژوه و نزدیک به عصر حضور که معاصر و محشور با اهل‌سنت است، استخراج شده و مرز عقاید شیعۀ امامیه و سایر فرق در این آموزه معلوم گردد. این پژوهش به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی و با استناد به ادلۀ عقلی و نقلی انجام شده است. سید مرتضی به عنوان یکی از متکلمان مطرح مدرسه بغداد، با تدوین کتب و رساله‌های متعدد و پاسخ به شبهات اعتقادی اهل‌سنت، به تبیین صحیح عقاید اسلامی و طرح منظومۀ کامل فکر شیعی می‌پردازد. یافته‌های مقاله گویای آن است که ایشان با تبیین آموزه‌های امامت، همچون تعریف امام، عصمت، منصوص بودن و علم امام، مهدویت و رجعت، این باورها را به عنوان اعتقادات اختصاصی شیعه مطرح ساخته و مرز اعتقادی شیعۀ امامیه و دیگر فرق در این باورها را بیان می‌كند.
کلیدواژه‌ها: اختصاصات شیعه، امامت، مهدویت، عصمت، رجعت.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
9
صفحه شروع مقاله: 
9
صفحه پایان مقاله: 
17

رجعت از ديدگاه شيعه و فرقه ضالّه بهائيت

معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 178 ـ مهر 1391، 109ـ124

سامان دخت كبيرى سامانى*

على ملك زاده**

چكيده

اين مقاله با رويكردى توصيفى ـ تحليلى، به بررسى نظريات شيعه و بهائيت در خصوص «رجعت» پرداخته است. «رجعت» يكى از مباحث اعتقادى در فرهنگ شيعه است و براى اثبات آن شواهد عقلى و نقلى فراوانى ارائه داده است. بر اساس آيات و روايات، معناى دقيق و مراد از «رجعت» در فرهنگ شيعه، بازگشتن عده اى از خالصان و پاكان  در زمان ظهور حضرت مهدى عليه السلام براى يارى ايشان و همچنين بازگشت عده اى از ناپاكان و دشمنان براى انتقام گرفتن از آنان است.

     اما فرقه ضالّه بهائيت رجعت به اين معنا را نپذيرفته و براى تحميل خود به عنوان دينى جديد بر اذهان، موافق رأى و نظر خود، به تفسير آيات قرآن پرداخته و معتقد به رجعت صفاتى اوليا و انبياى پيشين در پيامبر نوظهور شده است.

 

كليدواژه ها: شيعه، رجعت، بهائيت، تفسير به رأى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
178
شماره صفحه: 
109
محتوای تغذیه